Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Technik  
E-mail
 
Telefon
74 8657 211  
Fax
74 8657 203  
Data składania
2018-03-19  
Data wygaśnięcia
2018-07-31  
Tagi
 
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
kłodzki  
Gmina
Kłodzko
Miasto
Kłodzko  
Ulica
ul. Romualda Traugutta  
Numer budynku
7  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór na stanowisko technik ds. kwatermistrzowsko - technicznych.

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etetu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: 57-300 Kłodzko, ul. Traugutta 7

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2018 r.

Termin składania dokumentów: 13-19 marca 2018 r.

 

Więcej informacji w załączonym pliku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
na  stanowisko
TECHNIK
ds. kwatermistrzowsko-technicznych
z dnia 20 marca 2018 r.

 

W wyniku odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęła 1 oferta spełniająca warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze. 
Została zakwalifikowana do II etapu naboru.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej została poinformowana telefonicznie w dniu 20 marca 2018 r.

 

23 marca 2018 r. - w załączniku zostały umieszczone informacje o wynikach naboru na stanowisko TECHNIK  ds. kwatermistrzowsko - technicznych.

Załączniki

  Ogłoszenie.pdf 1,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki I etapu naboru.pdf 511,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wynik naboru na stan. Technik.pdf 432,53 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się